Rozmiar: 15909 bajtów

- 0508 -

1351, 7 VIII, Chełmsko Śl. (Schenberg, Schönberg, Chonberg)

proxima dominica die ante festum beati Laurencii martiris gloriosi

Bolko II, książę Śląska, pan Świdnicy (Bolco dux Slesiae et dominus in Swidnicz), oświadcza, że komes Maciej zwany de Trencz (Mathias) wraz ze swą żoną Kunegundą (Cunegunda) sprzedali Konradowi (Conradus), opatowi, i całemu klasztorowi NMPanny Na Piasku we Wrocławiu (Wratislauia) cło w Sobótce (Czobotha, Czobota) w pobliżu góry Ślęży (mons Slesiae) oraz landwójtostwo w Sobótce, określane popularnie lanthuotige, a także w następujących wsiach k. Sobótki : Mysłakowie (Kaltenborn, Caldinburn), Tąpadłach (Tamppadil, Tampadel), Pogorzale (Syfridaw, Syfridow), Chwałkowie (Quolkow, Quallcau), Strzegomianach (Stregoman, Stregeuman), Strzeblowie (Strebulaw, Strebelow) i w Garncarsku (Garnicza) za sumę 185 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s.104, nr 43; tamże, sygn. Rep.135 D, nr 377, s. 242- 250; sygn. tamże, sygn. Rep. 55, nr 268/13.
Druk: Siles. rer. script., I, s. 934, nr XXIII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów