Rozmiar: 15909 bajtów

- 0509 -

1351, 11 VIII

Papież Klemens VI zezwala opatowi Konradowi i jego następcom w klasztorze kanoników regularnych NMPanny Na Piasku we Wrocławiu używać podczas nabożeństw mitry, pier¶cienia, sandałów i innych insygniów biskupich.

Regest: MBV, I, s. 720, nr 1383.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów