Rozmiar: 15909 bajtów

- 0511 -

1351, 20 VIII, Awinion (Auinion)

XII Kal. Septembris

Wilhelm de Sancto Amantio (Guillelmus), rycerz, prosi papieża Klemensa VI o prebendę zwolnioną wskutek śmierci Alberta de Monte (Albertus) w kościele w Bardowiek (Bardewichcensis) w diecezji Verden (Verdensis) dla Macieja (Mathias), syna nieżyjącego już Konrada (Conradus) zwanego ze Wschowy (Vrowenstat), kleryka diecezji wrocławskiej, swojego krewnego, mimo że zarezerwowane zostało już dla niego beneficjum kościelne z dochodów biskupstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Druk: MBV, I, s. 721, nr 1384.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów