Rozmiar: 15909 bajtów

- 0512 -

1351, 23 VIII

in vigilia beati Bartholomei

Mikołaj, opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus ... prope Wratislauiam), oświadcza, że za zgodą konwentu nadal na rzecz kustodii klasztornej 1 1/2 grzywny rocznego czynszu z folwarku (allodium) w Mirkowie (Mirco). Jednocześnie brat tego klasztoru Jan Pastericz (Joh[annes]) nadał za zgodą opata na rzecz tejże kustodii z przeznaczeniem na wino 2 grzywny z karczmy w Zabłociu (Zablot), z kolei brat Henryk (Henr[icus]) przekazał jako ofiarę na wino 1/2 grzywny z karczmy w Małujowicach (Molwicz).

Pieczęć prepozyta strzelińskiego Bogusława.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 324.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów