Rozmiar: 15909 bajtów

- 0513 -

1351, 25 VIII, Awinion (Auinion)

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę Reimbota z Ząbkowic Śl. (Reimbotus de Frankenstein), kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), wyraża zgodę na beneficjum kościelne dla tegoż Reimbota w całości lub części z dochodów prepozyta, przeoryszy i konwentu mniszek klasztoru premonstranckiego w Czarnowąsach (Domus Dei) w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 722, nr 1387.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów