Rozmiar: 15909 bajtów

- 0519 -

1351, 12 IX, Pirna (Pirna)

des nesten montages nach unser Frauen tag, als sie geborn wart

Ludwik, margrabia brandenburski i Łużyc, nadkamerariusz, książę palatynatu reńskiego, książę Bawarii, Karyntii, hrabia Tyrolu, wójt klasztorów w Angley, Trient i Brixen ( ... Ludwig ... marcgrave zu Brandenburg und zu, Lusicz das herzog in Beyern und in Kernteyn, grafe zu Tyrol und zu Gorcz und vogt der gotsheuser Agley, Trient und Brichsen), poświadcza przyjęcie niegdyś od nieżyjącego obecnie Henryka księcia Śląska i pana Jawora (Heinrich ... herzog zu Slezien und herre zu dem Hawer), księstwa jaworskiego w lenne posiadanie od nieżyjącego już Ludwika (Bawarskiego), cesarza rzymskiego (Ludwig Romischer keiser), dokonane w mieście Frankfurt (Frankenfurd).

Druk: ACRB, II, s. 243, nr 198.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów