Rozmiar: 15909 bajtów

- 0522 -

1351, 12 IX, Pirna (Pirna)

des nesten montages nach unser Frauen tag, als sie geborn wart

Ludwik, hrabia Öttingen (Ludwig ... grave zu Oettingen), poświadcza, przyjęcie niegdyś przez nieżyjącego obecnie Henryka, księcia Śląska i pana Jawora (Heinrich ... Herczog von Slesien und herre zu dem Jawer), księstwa jaworskiego w lenne posiadanie od nieżyjącego już Ludwika (Bawarskiego), cesarza rzymskiego (Ludweig Romisch keiser), dokonane w mieście Frankfurt (Frankenfurt).

Druk: ACRB, II, s. 246, nr 203.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów