Rozmiar: 15909 bajtów

- 0523 -

1351, 12 IX, Pirna (Pyrn)

des nesten montages nach unser Frauen tag als sie geborn wart

Fryderyk, landgraf Turyngii, margrabia Miśni i Osterlande, hrabia Orlamünde, pan Plysse (Fredrich ... lantgrave zu Durigen, marcgrave zu Meissen und in dem Osterlande, grave zu Orlamunde und herre des landes zu Plyssen), poświadcza przyjęcie niegdyś przez nieżyjącego obecnie Henryka, księcia Śląska i pana Jawora (Heinrich herczog von Slezien, herre zu dem Jawer), księstwa jaworskiego w lenne posiadanie od nieżyjącego już Ludwika (Bawarskiego), cesarza rzymskiego (Ludwig ... Romisch keiser), dokonane w mieście Frankfurt (Frankinford).

Druk: ACRB, II, s. 244, nr 199.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów