Rozmiar: 15909 bajtów

- 0525 -

1351, 12 IX, Pirna (Pyrn)

des nesten montages nach unser Frawen tag, als sie geborn wart

Jan, burgrabia Norymbergi (Johan ... brgrave zu Nuremberg), poświadcza przyjęcie niegdyś przez obecnie nieżyjącego Henryka, księcia Śląska i pana Jawora (Heinrich ... herzog von Slesien und herre zu dem Jawer), księstwa jaworskiego w lenne posiadanie od nieżyjącego już Ludwika (Bawarskiego), cesarza rzymskiego (Ludweig Romisch keiser), dokonane w mieście Frankfurt (Frankinfort).

Druk: ACRB, II, s. 244-245, nr 200.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów