Rozmiar: 15909 bajtów

- 0526 -

1351, 12 IX, Pirna (Pyrn)

des nehsten montags nach unser Frouwen tag, als sie geborn wart

Rudolf Starszy, książę Saksonii (Rudolf der elter ... herczog zu sachsen), poświadcza przyjęcie niegdyś przez nieżyjącego obecnie Henryka, księcia Śląska i pana Jawora (Heinrich ... herczog von Slesien und herre zu dem Jawer), księstwa jaworskiego w lenne posiadanie od nieżyjącego już Ludwika (Bawarskiego), cesarza rzymskiego (Ludweig Romischer keiser), w mieście Frankfurt n. Odrą (Frankenfurt).

Druk: ACRB, II, s. 242-243, nr 197.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów