Rozmiar: 15909 bajtów

- 0528 -

1351, 28 IX, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia beati Michaelis Archangelis

Mikołaj de Sittin (Nicolaus), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), wraz ze swym synem Franczkiem de Sittin (Franczco) oświadczają, że sprzedali Piotrowi ze Słupic (Petrus de Slupicz) swoje sołectwo w Wojszycach (Woysthicz), wsi powstałej z folwarku (allodium), wraz z 2 łanami wolnymi przynależnymi do tego sołectwa, z owczarnią i dochodami z sądownictwa oraz ze wszystkimi innymi przynależnościami i uprawnieniami, takimi z jakich korzystają sołtysi sąsiednich wsi należących do wystawcy, tj. Domasławia (Domslaw), Bielan Wrocławskich (Bethelery), z wyłączeniem karczmy, piekarni, jatki i warsztatu szewskiego.

Świadkowie: Jan zwany Woysticz (Johannes) i klientela (familiares).


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1351, 28 IX, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów