Rozmiar: 15909 bajtów

- 0529 -

1351, 3 X, Villa Nova

V Non. Octobris, anno decimo

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę kardynała Reinolda (Raynoldus) udzielił mu prowizji na prebendę związaną z urzędem kościelnym z dochodem w jakiejkolwiek instytucji kościelnej, zarówno świeckiej, jak również klasztornej, na terenie diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).

Druk: MBV, I, s. 723, nr 1390.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów