Rozmiar: 15909 bajtów

- 0531 -

1351, 15 X, Villa Nova

Id. Octobris, pontificatus anno decimo

Paweł, syn Andrzeja z Nysy (Paulus Andree de Nisa), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), prosi papieża Klemensa VI o prebendę w kościele wrocławskim. Natomiast Paweł ze Lwówka (Paulus de Lemberg), również kleryk tej samej diecezji, prosi papieża o prebendę z dochodów cystersów lubiąskich (Lubensis).

Regest: MBV, I, s. 723, nr 1391.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów