Rozmiar: 15909 bajtów

- 0532 -

1351, 15 X, Villa Nova

Id. Octobris, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI udziela prowizji Pawłowi ze Lwówka (Paulus de Lemberg), klerykowi diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), na beneficjum kościelne z dochodów opata i konwentu cystersów w Lubiążu (Lubens), które zwyczajowo przypisane było klerykom świeckim. Dochody zaś z niego nie mogą przekraczać 25 grzywien rocznie.

Regest: MBV, I, s. 725, nr 1393.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów