Rozmiar: 15909 bajtów

- 0533 -

1351, 20 X

XII Kal. Novembris. Pontificatus nostri Anno X

Michał z Oświęcimia otrzymał od papieża Klemensa VI prebendę w diecezji wrocławskiej.

Regest: VMPL, I s. 540, nr 714.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów