Rozmiar: 15909 bajtów

- 0534 -

1351, 21 X, Villa Noua

XII Kal. Novembris, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI udziela prowizji Piotrowi, synowi Jakuba z Głogowa (Petrus Jacobi de Magna Glogovia), klerykowi diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis), na beneficjum kościelne z dochodów biskupa wrocławskiego, przy czym dochód roczny nie może przekraczać 25 grzywien.

Regest: MBV, I, s. 727, nr 1399.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów