Rozmiar: 15909 bajtów

- 0535 -

1351, 24 X, Wrocław (Wratislav)

IX Kal. Novembris

Bolko, książę Śląska, pan Książa, Świdnicy i Niemczy (Bolko dux Zlezie et Vurstenbergensis dominus Swidnicensis et Niemtschensis), potwierdza kapitule kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislavia) posiadanie folwarku (allodium) Mleczna (Mleczow), wolnego od wszelkich powinności prawa książęcego, i zezwala na lokację jako wsi czynszowej z pełnym sądownictwem i zwolnieniem od świadczeń z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Konrad de Czedlitz (Conradus), Piotr de Czedlicz (Petrus), notariusz książęcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1351, 24 X, Wrocław.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 55, nr XIX.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów