Rozmiar: 15909 bajtów

- 0538 -

1351, 27 X, Wrocław

Karol, król czeski, w odpowiedzi na pro¶by rajców i rady miasta Z±bkowice ¦l±skie potwierdza, że wsie okręgu z±bkowickiego maj± nadal podlegać s±dowi królewskiemu w Z±bkowicach ¦l.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 4, s.1010, nr 19; F. Kopietz, Geschichte d. deutschen Kultur, s.123.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów