Rozmiar: 15909 bajtów

- 0540 -

1351, 31 X

VI Kal. Novembris, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę udziela prowizji na beneficjum kościelne dla Jana Syndrama z Ząbkowic Śl. (Johannes Syndramus de Frankenstein) z dochodów opatki i konwentu klarysek w Strzelinie (Strelyn), przy czym dochód roczny w wypadku spełniania opieki duszpasterskiej nie może przekroczyć 40 grzywien, natomiast bez opieki duszpasterskiej 30 grzywien.

Druk: MBV, I, s. 728, nr 1401.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów