Rozmiar: 15909 bajtów

- 0541 -

1351, 31 X

Karol, król czeski, zezwolił klasztorowi kanoników regularnych NMPanny na Piasku we Wrocławiu na lokację na prawie niemieckim folwarku Brochów (Prockau) i jednocześnie zwolnił jego osadników od wszelkich ciężarów prawa książęcego.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 E, nr 63, s. 50.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów