Rozmiar: 15909 bajtów

- 0542 -

1351, 1 XI, Nysa (Nissa, Nysa)

in die omnium sanctorum

Mikołaj Kellner (Nicolaus), burmistrz miasta Nysy, Piotr Groschner (Petrus), Sidlinus Liwingi (Sydlinus), Hanko Wilhelmi, Stefan Vasaldi (Stephanus), Rudlonus Hoppfe, Mikołaj Winandi (Nicolaus) i Konrad Baracz (Conradus), rajcy nyscy (Nissensis, Nysensis), z polecenia Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), i za zgodą kapituły wrocławskiej przyrzekają królowi Czech (Boemia) i jego następcom, że nie będą dawać schronienia ani udzielać żadnej pomocy przeciwnikom króla Czech, wywodzącym się spośród jego wasali, książąt i innych z wyjątkiem konfliktu zbrojnego króla Czech z biskupem Przecławem i kapitułą, wtedy to mieszczanie nyscy popierać będą swojego pana, tj. biskupa i kapitułę, do momentu zakończenia konfliktu. Biskup wrocławski Przecław wraz z kapitułą, zapewniając o wierności kościoła wrocławskiego i mieszkańców ziemi nyskiej (terra Nissensis) wobec Karola, króla Czech (Carolus), potwierdza równocześnie dokument burmistrza i rajców nyskich.

Transumpt: łac., z 26 XII 1382 r., AA Wrocław, sygn. DD 39.
Druk: ACRB, II, s. 253, nr 211.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów