Rozmiar: 15909 bajtów

- 0545 -

1351, 5 XI

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, potwierdza, że Güntzlin z Wiadrowa (Wedrow) sprzedał wszystkie swoje dobra w Brzezinie (Bresmir) Jenikowi (Jenico) i Petzkowi (Petzco) z Jankowic (Jencowitz).

Regest: WAP Wrocław, sygn. 68, s. 91.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów