Rozmiar: 15909 bajtów

- 0546 -

1351, 9 XI, Wrocław (Wratizlavia)

fer. IV proxima ante festum beati Martini episcopi

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic (Nicolaus dux Slesie, dominus Munsterbergensis), oświadcza, że sprzedał za 6000 grzywien Karolowi, królowi czeskiemu (Karolus Romanorum ... et Boemie rex), oraz jego następcom miasto Ząbkowice Śl. (Frankenstein) wraz z okręgiem i dobrami klasztoru kamienieckiego (Camentz) oraz wszystkimi prawami, wpływami i przynależnościami.

Świadkowie: Bolko, książę świdnicki, (Swidniczensis), Konrad, książę oleśnicki (Cunradus Olsniczensis), Władysław, książę cieszyński (Ladizlaus Teschinensis), książęta śląscy, Maciej de Trenfsch (Mathias).


Druk: CDS, X, s. 181 n, nr 225; ACRB, II, nr 212, s. 254.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów