Rozmiar: 15909 bajtów

- 0547 -

1351, 9 XI, Wrocław (Wraczlavia)

IX die mensis Novembris

Karol, król czeski (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex), gwarantuje miastu i rajcom wrocławskim (Wraczlavienses) zwrot pożyczonych 1350 grzywien z nowo nałożonych ¶wiadczeń w okręgach wrocławskim (Wraczlaviensis), ¶redzkim (Nouiforensis), kłodzkim (Glaczemsis) i z±bkowickim (Frankinsteinensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1351, 9 XI, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów