Rozmiar: 15909 bajtów

- 0548 -

1351, 9 XI, Legnica (Legnicz)

achte tage nach allir heiligen tage

Wacław, książę Śląska, pan Legnicy (Wenczlaw, der erste Furste in Slesien unde Herre czu Legnicz), zastawia rajcom i mieszczanom legnickim, m. in. Petzowi Brunenowi (Petz Brunen) i Wyskenowi Mroketenowi (Wysken Mroketen), którzy upominali się o zwrot zaciągniętego u nich przez księcia długu w wysokości 1200 grzywien, swoje dochody z kopalń w Mikołajowicach (Niklausdorf), Wądrożu Wielkim (Wandros), Strachowicach (Strachewicz) i z innych kopalń na terenie swojego księstwa, a także z mennic, w których wybija się złotą monetę, ze wszystkimi uprawnieniami na okres 3 lat, licząc od św. Marcina (11 X). Nadto wystawca zastawia także dochody z cła i landwójtostwa w Legnicy (Legnicz). Przyrzeka również rajcom i mieszczanom legnickim (Legnicz), że w ciągu 3 lat, licząc od św. Marcina (11 XI), nie będzie się do nich zwracał z dalszymi prośbami o pożyczkę.

Świadkowie: Stefan z Prochowic (Steffan von Parchewitz), Heynich von Landiskron, Gawin, Wilrich von Landiscron, Dirsko Mrokot, Friczscho de Landiscron, Mikołaj z Czerwonego Kościoła (Niklaus von der Roten Kirchen), kanonik legnicki (Legnicz), pisarz książęcy (obirste Schriber).


Druk: Ledebur Archiv, IV, s. 333-335 G.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów