Rozmiar: 15909 bajtów

- 0549 -

1351, 15 XI, Wrocław (Wratislauia)

XVII Kal. Decembris

Karol, król czeski (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex), przyrzeka Przecławowi, biskupowi wrocławskiemu (Preczlaus Wratislauiensis episcopus, princeps) i całej kapitule, że zarówno on, jak i jego następcy nie dokonają podziału biskupstwa wrocławskiego (Wratislauiensis) oraz nie uszczuplą jego dotychczasowych posiadłości i praw.

Datum per manus Jana ze Środy Śl. (Johannes de Novoforo), kanonika wrocławskiego i głogowskiego (Wratislauiensis et Glogouiensis), notariusza i sekretarza królewskiego.

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. C 35.
Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 216, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów