Rozmiar: 15909 bajtów

- 0550 -

1351, 16 XI, Wrocław (Wratislauia)

XVI Kal, Decembris

Karol, król czeski (Karolus Romanorum ... et Boemie rex), oświadcza, że w jego obecności książęta bytomscy i kozielscy, Władysław i jego syn Bolko (Wladislaus et Bolko ... duces Bythumienses), sprzedali Bolkowi, księciu opolskiemu (Bolko dux Opoliensis), oraz jego następcom dwór książęcy (municio seu curia) Sławięcice (Slawneczig) ze wszystkimi uprawnieniami, wpływami i przynależnościami za 2800 grzywien. Wystawca w odpowiedzi na suplikę obu stron potwierdził kontrakt kupna-sprzedaży i wyraził zgodę na posiadanie nabytych dóbr przez księcia opolskiego (Opoliensis) z tymi samymi uprawnieniami, jakie dotąd posiadali tam książęta bytomscy (Bithumenses).

Druk: CDS, VI, s.186, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów