Rozmiar: 15909 bajtów

- 0553 -

1351, 18 XI

XV Kal. Decembris

Karol, król czeski (Carolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), bierze w opiekę księstwo nyskie (Nissensis) i jego księcia Przecława (Przetzlaus Wratislauiensis episcopus), biskupa wrocławskiego, m. in. z uwagi na wierność Koronie Czeskiej (Regnum Boemie), w sytuacjach wszelkiej przemocy, gwałtu i bezprawia.

Przez Jana ze Środy Śl., kanonika wrocławskiego i głogowskiego, notariusza i sekretarza królewskiego (Johannes de Nouoforo Wratislauiensis et Glogouiensis ecclesiarum canonicus).

Druk: F. Minsberg, Geschichtliche Darstellung der Fürstenthums Stadt Neisse, Neisse 1834 (Anhang), s.14 n.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów