Rozmiar: 15909 bajtów

- 0554 -

1351, 20 XI, Wrocław (Wratizlav)

in dominica post octavam Martini Episcopi

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic (Nicolaus dux Slezie et dominus in Munsterberg), oświadcza, że rycerz książęcy Henryk zwany de Swyn (Henricus) na podstawie przedstawionych informacji i dowodów oraz zeznania świadków udowodnił w sposób dostateczny posiadanie wsi Wichrów (Wycherow) ze wszystkimi prawami, zwolnieniem od świadczeń oraz z pełnym sądownictwem. Ponieważ rycerz Henryk (Henricus) nie postarał się o odpowiedni dokument w tej sprawie u ojca wystawcy Bolka, księcia Świdnicy i Książa (dux Bolko), książę Mikołaj ziębicki potwierdza prawa Henryka i jego następców do tej wsi.

Świadkowie: możni: Maciej de Trencz (Mathias), komes, Mikołaj de Kurdebok (Nicolaus), Peregrinus de Peterswalde, Wytticho Boemus, Indigonus młodszy, rycerze: Cuncelinus Kinschburg, Mikołaj de Pankow (Nicolaus), notariusz książęcy.


Druk: Siles. rer. script., III, s. 158, nr 201.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów