Rozmiar: 15909 bajtów

- 0555 -

1351, 20 XI, Brzeg

am nachsten Tage nach Elisabeth

Książę Bolko II, pan Książa i Świdnicy (Bolko), oświadcza, że bracia Hannus i Petsche z Przerzeczyna Zdroju sprzedali swojemu szwagrowi Ottonowi von Nimandis folwark z młynem, 6 grzywien rocznego czynszu, 3 małdraty zboża bez 3 szefli, 2/3 małdrata zboża z tytułu prawa patronatu nad kościołem w Przerzeczynie Zdroju.

Świadkowie: Peczolt von Betschow, Reintsch Schoff młodszy, Herman von Ceteras, Hantsch i Nitsche, bracia z Niebełczyc (Nebeltschicz), Arnold Trache, Piotr z Niebełczyc (Nebeltschicz), pisarz kancelarii książęcej.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135 C, nr 156, Schlossarchiv zu Dirsdorf, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów