Rozmiar: 15909 bajtów

- 0557 -

1351, 23 XI, Awinion

Piotr de Cuntzindorf prosi papieża Klemensa VI o zatwierdzenie mu probostwa kościoła w Domasławiu (Domslaw) w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensi) wakującego po śmierci Lutki de Culpen (Lutko), niegdyś proboszcza tego kościoła i kantora kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauiensis).

Regest: MBV, I, s. 731, nr 1410.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów