Rozmiar: 15909 bajtów

- 0559 -

1351, 27 XI, Wrocław (Wratizlavia)

dominica prima adventus Domini

Rycerz Jan de Reste (Johannes) przekazuje Karolowi, królowi rzymskiemu i czeskiemu (Karolus Romanorum et Boemie rex), wszystkie prawa książęce, jakie posiada we wsi Strzeganowice (Strigonowicz), oraz związane z 10 łanami, jakie posiada on we wsi Wylczow.

Druk: ACRB, II, s. 256, nr 219.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów