Rozmiar: 15909 bajtów

- 0560 -

1351, 29 XI, Wrocław (Wratislavia)

in vigilia sancti Andree Apostoli

Konrad de Rideberg (Conradus) przyrzeka, że sumę 300 grzywien, którą otrzymał od Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus Romanorum et Bohemie rex) za pośrednictwem starosty ząbkowickiego Rudgera de Hugowicz (Rudgerus ... Frankensteinensis), przeznaczy na zakup dóbr zarówno przez siebie, jak i swoich następców w okręgach wrocławskim (Wratislaviensis), średzkim (Noviforensis) i ząbkowickim (Frankensteinensis), znajdujących się pod administracją króla Czech. Nadto przyrzeka, iż sumy tej nie przeznaczy na żadne inne cele i będzie ją spłacał z dochodów w Ząbkowicach Śl. (Frankenstein).

Druk: ACRB, II, s. 257, nr 214.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów