Rozmiar: 15909 bajtów

- 0563 -

1351, 6 XII, Wrocław (Breczlaw)

an santh Niclaus tag des heiligen Bischofs

Henryk von der Stercze (Heinrich), rycerz, stwierdza, że Karol, król rzymski i czeski (Karl Römisch Künig ze Beheim), spłacił mu cały dług, który był winien jemu i jego spadkobiercom, a także dług i zobowiązania po nieżyjącym już jego poprzedniku Janie, królu Czech (Johann Kunig ze Beheim).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1351, 6 XII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów