Rozmiar: 15909 bajtów

- 0564 -

1351, 6 XII, Wrocław (Wratzlauia)

die sancti Nicolai episcopi

Bolesław, książę Śląska, pan legnicko-brzeski (Bolezlaus ... dux Sleziae et dominus Legniczensis ac Bregensis), poświadczył, że za wierną służbę Hankona Engilgera (Hanco Engilgerus) nadał mu swoje dochody i prawa w Swojkowie i w Starym Piskorzowie w okręgu oławskim (Olauiensis), z prawem swobodnego dysponowania.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredericus), Piotr de Mundirthubin (Petrus), Jakub de Petirswalde (Jacobus), Apeczko z Wiadrowa (Apeczco de Wedrow), Jesco (Jesco) i Niczko (Niczco) Qwas, Jan (Johannes), notariusz książęcy, który dokument wygotował (qui presencia habuit in commisso).


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 123, nr 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów