Rozmiar: 15909 bajtów

- 0565 -

1351, 6 XII, Ząbkowice Śl. (Frankenstein)

in die s. Nicolai

Truchelo, mistrz piekarski, Jan Mertlonis (Johannes), Niklinus, pisarz, Peczold (Peczoldus), mistrz krawiecki, rajcy i sędziowie przysięgli ząbkowiccy (Frankensteynenses) oraz cała rada miejska przekazują Karolowi, królowi rzymskiemu i czeskiemu (Karolus Romanorum et Boemie rex), dochody, z tytułu praw książęcych w Ząbkowicach : opłaty z sądownictwa ziemskiego (iudicium provinciale), czynsze z dochodów (censum camerarium) i inne, jakie dotąd miasto czerpało, z wyjątkiem dochodów z miasta Barda (Wartha) oraz wsi Sadlno (Czadil) i Albrechticzdorf, odnośnie do których miasto posiada dokumenty władcy Czech.

Druk: ACRB, II, s. 258, nr 215.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów