Rozmiar: 15909 bajtów

- 0566 -

1351, 9 XII, Wrocław (Wratislavia)

quinto Id. mensis Decembris

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ac Bohemiae), w zamian za wierną służbę Mikołaja de Sithin (Nicolaus), mieszczanina wrocławskiego (Vratislaviensis), zatwierdza wszystkie przywileje i dokumenty nadane mu przez króla Czech Jana, ojca Karola (Johannes ... rex Bohemiae), i innych władców śląskich, a dotyczące jego dóbr i praw. Ów Mikołaj oraz jego spadkobiercy prawni mogli bez żadnych przeszkód korzystać z posiadanych praw i dóbr, aż do momentu potwierdzenia, co wystawca polecił przestrzegać staroście, sędziom i innym urzędnikom księstwa wrocławskiego (Vratislaviensis).

Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. rkps, R 696, s. 235.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów