Rozmiar: 15909 bajtów

- 0567 -

1351, 10 XII, Świdnica (Sweidnitz)

am nachsten Sonnabend vor S. Lucien Tag

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolcke Hertzog von Slezien, Herr von Fürstenberg und zur Sweidnitz), oświadcza, że dla zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w Świdnicy (Sweidnitz) postanowił, aby wszyscy rzemieślnicy tego miasta zaniechali wszelkich zebrań i zgromadzeń publicznych bez zgody rajców miasta. W przyszłości zgromadzenia takie winny być uzgadniane z radą aby mogły przynosić miastu korzyści, jednocześnie winien być na nich obecny jej przedstawiciel. Jednocześnie stwierdza dalej, że nie mogą mieć miejsca zgromadzenia rzemieślników skierowane przeciwko władzy rajców, jak to miało miejsce w wypadku tkaczy świdnickich.

Świadkowie: Kekil von Czirnen, Jan von Logau, Albrecht Zeckel von Syfridow Kunemann von Czedlitz (Cunemann), Reincze Schoff i Piotr von Czedlitz, pisarz książęcy.


Druk: Siles. rer. script., III, s. 95 n, nr XC.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów