Rozmiar: 15909 bajtów

- 0569 -

1351, 19 XII, Świdnica

Montags vor Thomae Apostoli

Bolko, książę Śląska i pan świdnicki, sprzedaje miastu Świdnicy za sumę 200 grzywien targ solny.

Regest: BU Wrocław, sygn. rkps, R 2721, s. 43, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów