Rozmiar: 15909 bajtów

- 0571 -

1351, 27 XII, Awinion (Auinion)

VI Kal. Januarii, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI w związku z supliką Piotra, syna Begona (Petrus Bogonis), bakałarza praw, udzielił prowizji na wakującą prebendę w kościele w Eger (Agriensis), w archidiakonacie Zemlunensis, mimo już posiadanego urzędu we Wrocławiu (Vratislavia) i kanonikatu w Krakowie (Cracovia).

Regest: MBV, I, s. 730, nr 1411.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów