Rozmiar: 15909 bajtów

- 0572 -

1351, 28 XII, Lubin (Lüben)

Henryk von Falkenhain i Wolferam, jego syn zwany Troppe, zrzekli się całego spadku po Petzcu Falkenhain, bracie Henryka, należnego im w Małujowicach (Maluicz) na rzecz księcia legnicko-lubińskiego Ludwika.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 3, s. 815, nr 937.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów