Rozmiar: 15909 bajtów

- 0573 -

1352

Opat klasztoru kanoników regularnych we Wrocławiu potwierdza kupno młyna zwanego Winkelmühle, położonego między Leśnicą a Stabłowicami. Młynarz odsprzedał klasztorowi czynsz roczny w wysokości 6 małdratów żyta i miał płacić klasztorowi 1 grzywnę rocznego czynszu należną klasztorowi tytułem władztwa gruntowego.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., II, s. 338.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów