Rozmiar: 15909 bajtów

- 0575 -

1352

Bolesław, książę Śląska i pan Brzegu (Bolezlaus dux Slezie et dominus Bregensis), stwierdza, że za pośrednictwem rycerzy: Hermana de Bausch (Hermannus), Jana Hoke (Johannes) z jednej strony oraz rycerzy: Mitilsten de Cirna, Tyczka (Ticzko) i Hanka (Hanco), braćmi de Porsnicz z drugiej strony, Mikołaj, książę ziębicki (Nycolaus dux et dominus Munsterbergensis), zawarł z wystawcą pokój. Poręczycielami tego układu ze strony wystawcy są Schenko z Kruszyny (de Schonow) oraz Ysik Kursancka, którzy zobowiązują się wobec w.w. księcia Mikołaja oraz jego rycerza zwanego Budow i Heynmanna Bolcza dotrzymać warunków zawartego rozejmu do św. Bartłomieja.

Excerpt: Z. f. G. Schl., XXVIII, s. 329, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów