Rozmiar: 15909 bajtów

- 0576 -

1352

Bolesław, książę Śląska i pan Brzegu, zatwierdza sprzedaż 10 oczynszowanych łanów w Niemilu (Nemin) przez Jana Slewitz i jego żonę Jadwigę komendzie joannitów w Oleśnicy Małej.

Regest: J. Brier, Die Ritterkommende Klein Oels Kr. Ohlau im Mittelalter, Breslau 1924, s. 143.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów