Rozmiar: 15909 bajtów

- 0577 -

1352, Oleśnica Mała

Ławnicy krajowi stwierdzają, że Niklos von Kalnow sprzedał komturowi joannitów w Oleśnicy Małej swe dobra dziedziczne wraz z młynem w Kalnow.

Regest: J. Brier, Die Ritterkonunende Klein Oels Kr. Ohlau im Mittelalter, Breslau 1924 s.137.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów