Rozmiar: 15909 bajtów

- 0580 -

1352

Hannus von Maltowicz (Malticz), opiekun dzieci swego brata Ottona, zastawia z powodu długów zaciągniętych przez owego brata, obecnie nieżyjącego, m. in. 4,5 łana w Wojborzu.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XV, s. 218.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów