Rozmiar: 15909 bajtów

- 0581 -

1352

Rozstrzygnięcie sporu między Małgorzatą, wdową po Ebirharcie von Maltwicz, a Hannusem von Maltwicz, bratem zmarłego i opiekunem jego dzieci, w którym ustalono, że Małgorzata odstąpi dzieciom folwark z młynem w Tłumaczowie (Tunschendorf).

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XV, s. 226.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów