Rozmiar: 15909 bajtów

- 0582 -

1352

Jan von Slewitz sprzedaje Knechtowi von Hugwitz 10 łanów w dobrach Niemil z sołectwem i wszystkimi korzyściami.

Świadkowie: Hanco Engilgeri, Henryk de Borsnitz, Piotr de Hunderthuben, Jan Poduschka i Jan, notariusz.


Wzmianka: C. Stehr, Chronik von Klein Oels, Breslau 1846, s. 58.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów