Rozmiar: 15909 bajtów

- 0583 -

1352, 4 I, Awinion (Auinion)

Januari 4

Papież Klemens VI udziela Małgorzacie (Margaretha) zwanej Gesir z Krosna odpustu zupełnego w godzinę ¶mierci.

Regest: MBV, I, s. 731, nr 1413.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów