Rozmiar: 15909 bajtów

- 0584 -

1352, 5 I, Wrocław (Breczlaw)

an dem obirsten abende

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw ... herczoge in Slezien der erste und herre czu Legnicz), nadaje Legnicy (Legnicz) wolny targ chlebem, taki jaki już mają Wrocław (Breczlaw), Świdnica (Swidnicz) i inne. Targ ten ma się odbywać jeden dzień w tygodniu, który ustali rada miejska.

Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 126, nr 181.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów